champignonkwekerij de Brouwer                              

teelt

             
 

 

Start
Producten
teelt
Contact

 

Hier wordt het teeltproces van de witte champignon beschreven.    
 
 
Elke cel heeft een cyclus van vijf weken waarin twee vluchten geoogst worden.

In week 1 wordt de cel op donderdag gevuld, in elke cel staan twee rijen stellingen van vijf bedden boven elkaar. De grondstoffen worden per vrachtwagen aangeleverd  en met een speciale vulmachine in de cel gebracht.

Onderop zit een laag compost van 35 cm , deze wordt gemaakt van paardenmest, kippenmest, gips en stro. Dit composteren gebeurt bij CNC die de compost ammoniakvrij maken en op het gewenste vochtgehalte brengen. Als dit gebeurd is wordt de champignonschimmel erin gent.

De ingroeiperiode is ongeveer twee weken en dan wordt de compost afgeleverd bij de kweker.

Bovenop de compost komt een laagje dekaarde van 5 cm . Dit is om de compost te beschermen tegen uitdrogen en als buffer voor vocht. Tevens zorgt de dekaarde ervoor dat de schimmel(ook wel mycelium genoemd) in een later stadium knoppen gaat vormen waar de champignons uit groeien.

Na het vullen krijgt de cel in zes dagen 20 tot 25 liter water per m. Dit gebeurt met een automatische sproei installatie, om een zo goed mogelijke verdeling van het water te krijgen op het beste tijdstip.

Verdeeld over de dag wordt er op donderdag 6 liter, vrijdag 6 liter, zaterdag 4 liter, zondag 4 liter, maandag 2 liter en op dinsdag 1 liter water gegeven.

Na de sproeiperiode krijgt de schimmel twee dagen de tijd om te herstellen. Hierbij groeit deze tot bovenop de dekaarde waarna het afkoelen begint.(week 2)

Bij het afkoelen word de luchttemperatuur in vier dagen afgebouwd van 21c naar 19c. Hierbij wordt eigenlijk de herfst nagebootst in de cel. Herfst is voor de champignons namelijk de beste periode om te groeien (vochtig en niet te warm)

Het mycelium begint in deze periode knopjes te vormen waar later de champignons uit groeien(knopvorming).

Na de knopvorming wordt dmv de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid de hoeveelheid knoppen bepaald. Deze fase wordt de knop uitgroei genoemd.(week 3)

Door bijvoorbeeld sneller met een lage luchttemperatuur en een lage luchtvochtigheid te werken krijg je meer knoppen en daardoor kleinere champignons(fijn),bij een hogere luchttemperatuur en luchtvochtigheid krijg je minder stuks waardoor ze groter kunnen worden (middel en reus).

In week 3 begint de oogst van de eerste vlucht, er wordt meestal op zondag begonnen met plukken t/m donderdag.

Elke dag worden de grootste champignons geoogst zodat de kleinere weer ruimte krijgen om te groeien. Per dag wordt er drie a vier keer geplukt per cel. Dit alles om zo een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen leveren. De plukkers sorteren de champignons tijdens het plukken op kwaliteit en sortering en leggen ze meteen in de door de klant bestelde verpakking. Deze worden ook meteen op het gewenste gewicht afgewogen zodat het product kant en klaar uit de cellen komt. Een eerste vlucht levert ongeveer tussen de 15 en 20 kg/m op.

De plukkers staan tijdens het oogsten op elektrische pluklorrys. Die kunnen op elke gewenste hoogte ingesteld voor een goede werkhouding.

Na de eerste vlucht wordt er weer water gesproeid op de bedden om voldoende vocht in het bed te brengen voor de tweede vlucht.

In week 4 word er op zondag begonnen in de tweede vlucht en deze duurt tot vrijdag. Een tweede vlucht levert tussen de 8 en 12 kg/m en daarmee is het bed dan "kaalgeplukt".

In de 5e week wordt de cel de cel gestoomd. Dit stomen word gedaan om alle in de cel aanwezige schimmels te doden zodat er in de volgende cyclus geen ziektes uit de oude cel blijven zitten. Met het stomen word de cel acht uur op 70 graden gehouden. Na het doodstomen word de cel leeggemaakt.

Het restproduct is champost, een zeer schone compost van een goede kwaliteit die veel wordt gebruikt in de glastuinbouw en bloembollenteelt.

Na het leegmaken wordt de cel schoongespoten met water en is deze weer klaar om op donderdag gevuld te worden.

 

   
       
  Zo herhaalt zich het proces voor alle cellen    

 

Deze website is gemaakt door Kees Abrahams en voor het laatst bijgewerkt op: 27 November 2005